Rossonu.nu9.jpg

Rossö skola – en skola nära naturen

På Rossö finns en fin skola med anor från slutet av 1800-talet. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har gymnastiksal, fotbollsplan och prima matsal. Uteskola och utflykter är vanliga inslag i skolveckan.

Rossö skola ligger vackert med skog och stora lekytor strax intill skolgården. I angränsande byggnad finns Rossö förskola. Skolan liksom förskolan har inriktning mot Natur och hälsa. Skolan har rörelse på schemat och jobbar på olika sätt med hälsa för både kropp och själ.

Läs mer om skolan på skolans egen webbplats.

 

Klicka här för att komma till Rossö skola  
Klicka här för att komma till Rossö förskola 

Skolhistoria
Läs mer om skolhistoria på Rossö (pdf), sammanställd av Rolf Olsson för Rossö hembygdsförenings räkning. Uppgifterna kommer bland annat från intervjuer med den tidigare folkskoleläraren Nils Andersson.