Rossonu.nu1.jpg

Om hummerhandeln förr

Det skyddade läget samt den goda genomströmningen av vatten i sundet mellan Rossö och Rönnö (Rundö) gjorde sundet perfekt för förvaring av hummer.
Lagring av hummer i större skala började här på 1860-talet. Hummerhandlarna från Rossö köpte upp hummer från fiskare i längs kusten, inköpsturerna gick till bland annat till Fjällbacka/Väderöarna i söder och till Koster och norska Arendal i nordväst. Fångsterna av hummer lagrades i sumpar som tidvis fyllde hela Rossösundet. Som mest fanns här 500 sumpar med vardera cirka 200 humrar. När det var dags för leverans gick man ned för att "breggle" hummer, håva upp hummern ur sumparna. Ett hårt jobb på vintern när sumparna var täckta med is och snö. Leveranserna av hummer till köpare runt om i Sverige gick sedan via järnvägsstationen i Överby. Dit kördes den dyrbara lasten först med häst och vagn, senare med bil, från Rossö. Hummern levererades levande. Nedbäddad i trälådor med is, tidningspapper och träull kunde hummern klara sig i flera dygn. Tåget från västkusten till Stockholm tog på 1950-talet ungefär ett dygn.
Storhetstiden för hummerhandeln på Rossö var över i mitten av 1960-talet, men lagring i mindre skala förekom fram till 1990-talet. Och än idag lagras en och annan hummer i sundet mellan Rossö och Rundö.

Visste du att:

Från tidigt 1920-tal till mitten av 1950 hade Rossö tullstation. På 1940-talet var en fjärdingsman (polis) stationerad på Rossö.
Under andra världskriget var Rossö under perioder starkt befäst av militära förband. Rester av luftvärnsfästen finns kvar på Hageberget och Höjdeberget. Luftvärn fanns även nergrävt i Blåsoppskogen. Bevakningsposter var stationerade på Oxefjäll, Kockholmen Klemensberget, Höjde- och Hageberget.
Bilder från förr:
Rossöbördige Nils-Erik Larsson har samlat gamla bilder från Rossö. På www.garwik.com hittar du en historisk bildskatt och vyer från ett svunnet Rossö.