Rossonu.nu10.jpg

Rossö samhällsförening

Rossö samhällsförening arbetar för att bevara och utveckla Rossös kvaliteter i form av natur- och kulturmiljö samt samhällsservice. Föreningen är remissinstans för Strömstads kommun och stöttar på olika sätt öns skola samt butik och verkar för goda kommunikationer.

Vi har genom åren flera gånger engagerat oss för en positiv utveckling vid Rossö skola, för utbyggnad och service i gästhamnen och vi var drivande i uppförandet av Kosterhavets entré Rossö. Föreningen stödjer också innehavaren av Rossöboden. Har du tankar om om Rossös utveckling?, tveka inte att kontakta styrelsen!

Kontakta föreningen:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlemsavgiften för 2017 är 100 kr per person, bankgironummer: 132-8343

 
Välkomna!