Rossonu.nu4.jpg

Mötesplats och landmärke

Kosterhavets entré Rossö är ett nytt landmärke i Rossö hamn. Entrén är inhyst i ett hamnmagasin i Rossö hamn. Magasinet ersätter en tidigare byggnad och har uppförts av Naturvårdsverket. I magasinets nedre våning finns en utställning om Kosterhavets nationalpark samt om natur och kultur i Rossö hamn förr och nu. Historien som hummercentrum står förstås i fokus. Här finns också ett café. Lokalen är anpassad för rörelsehindrade och har hiss till övervåningen. Cafét har öppet på söndagar 11-14 under vinterhalvåret. Sommartid står dörrarna öppna alla dagar i veckan.