Rossonu.nu 

VÄLKOMMEN TILL ROSSÖ!

Rossö har närmare 300 bofasta invånare. Här finns skola och ett piggt föreningsliv med många året-runt-aktiviteter. Rossö hamn är en entré till Kosterhavets nationalpark. Besök oss året runt och hjärtligt välkommen in i vårt salta samhällsliv!

Ett litet kustsamhälle som Rossö står inför en rad utmaningar. En försiktig utveckling måste till för att säkra helårssamhället, samtidigt ska natur- och kulturvärden bevaras. Arbete pågår på många plan för att utvecklingen ska gå i önskad riktning. Att Rossö är ett av flera nav i Kosterhavets nationalpark ger möjligheter för både enskilda och för samhället som helhet.

 

 
 

 

 

kollektivtrafik                                                                   
 Kollektivtrafiken vår 2016
AKTUELLT 

 

 

 

Strandstädning på Vanarna lör 28 maj - hjälp oss att hålla vår fina skärgård ren! Väl mött i Rossö hamn kl 10.00. Korvgrillning.

Rossö samhällsförening i samarbete med Kosterhavets nationalpark och Håll Sverige Rent.


 

 
Handla i Rossöboden – öppet alla dagar 9.00-19.00.

 

 
Besök Kosterhavets nationalpark - Entré Rossö
För information om öppettider i entrén och caféet, titta in här
Välkomna! 

  

 

Kosterhavets nationalpark
Stora delar av Rossös skärgård ingår i Kosterhavets nationalpark. Läs mer om Kosterhavets nationalpark här  

 

Besök Märtas sjöbod (ca 50 m väster om Entré Rossö)
I fiskemuséet Märtas sjöbod kan du få en guidad visning i lokal fiskehistoria. Öppet sommartid.
För mer information, ring Barbro: tfn 0526-223 82 eller 070-2560776.

 

 

Rossös eget "bibliotek"
Nu har Rossös bibliotek återuppstått! Kom ner till Kosterhavets nationalpark - Entré Rossö med din lästa bok och sätt den i hyllan, då kan du byta den till en annan bok istället som du inte läst.