Rossonu.nu 

VÄLKOMMEN TILL ROSSÖ!

Rossö har närmare 300 bofasta invånare. Här finns skola och ett piggt föreningsliv med många året-runt-aktiviteter. Rossö hamn är en entré till Kosterhavets nationalpark. Besök oss året runt och hjärtligt välkommen in i vårt salta samhällsliv!

Ett litet kustsamhälle som Rossö står inför en rad utmaningar. En försiktig utveckling måste till för att säkra helårssamhället, samtidigt ska natur- och kulturvärden bevaras. Arbete pågår på många plan för att utvecklingen ska gå i önskad riktning. Att Rossö är ett av flera nav i Kosterhavets nationalpark ger möjligheter för både enskilda och för samhället som helhet.

 

 
 

 

 

kollektivtrafik                                                                   
 Kollektivtrafiken sommar 2016
AKTUELLT 

 

 

Anmäl ditt intresse för fiber på www.stromstanet.se
Nu har fiberutbyggnaden inletts på Rossö. Mer information under Föreningsliv/Rossö fiberförening.
 
Invigning av nya boulebanan vid Garviksvägen 16 juli kl 16.00.

 

 
Handla i Rossöboden – öppet alla dagar 9.00-22.00!

 

 

Besök Kosterhavets nationalpark
- Entré Rossö
Nytt sommarprogram klart nu, men rekordmånga musikframträdanden! För information om öppettider i entrén och caféet samt program, titta in härVälkomna!   
Kosterhavets nationalpark
Stora delar av Rossös skärgård ingår i Kosterhavets nationalpark. Läs mer om Kosterhavets nationalpark här  
Besök Märtas sjöbod (ca 50 m väster om Entré Rossö)
I fiskemuséet Märtas sjöbod kan du få en guidad visning i lokal fiskehistoria. Öppet sommartid.
För mer information, ring Barbro: tfn 0526-223 82 eller 070-2560776.