Rossonu.nu 

VÄLKOMMEN TILL ROSSÖ!

Rossö har närmare 300 bofasta invånare. Här finns skola och ett piggt föreningsliv med många året-runt-aktiviteter. Rossö hamn är en entré till Kosterhavets nationalpark. Besök oss året runt och hjärtligt välkommen in i vårt salta samhällsliv!

Ett litet kustsamhälle som Rossö står inför en rad utmaningar. En försiktig utveckling måste till för att säkra helårssamhället, samtidigt ska natur- och kulturvärden bevaras. Arbete pågår på många plan för att utvecklingen ska gå i önskad riktning. Att Rossö är ett av flera nav i Kosterhavets nationalpark ger möjligheter för både enskilda och för samhället som helhet.

 

 
 

 

 

kollektivtrafik                                                                   
 Kollektivtrafiken sommaren 2015
AKTUELLT 

 

Fram med lien eller röjsågen
Hjälp till att hålla landskapet öppet. Kom och röj under elstaketen runt kohagen på Södra Rossö. Vilken dag och tid det blir återkommer vi med samt sätter upp affish i hamnen. Välkommna / Rossö Samhälsförening

 

 

Lanthandeln på Rossö är öppen alla dagar 09.00-22.00.

 

 
 
Caféet Kosterhavets nationalpark - Entré Rossös öppettier
För information från caféet Kosterhavets nationalpark entré Rossö titta in här
Välkomna / Carina

  

 

Kosterhavets nationalpark
Stora delar av Rossös skärgård ingår i Kosterhavets nationalpark. Vill du läsa mer om Kosterhavets nationalpark klicka här  

 

Besök  Märtas sjöbod (ca 50 m väster om Entré Rossö)
I fiskmuseét Märtas sjöbod kan man få ta del av en guidad visning. öppettider i sommar:
måndagar och onsdagar fr.o.m. d. 22/6 – till d. 12/8 från kl 11.00 – 15.00.
För mer information ring Barbro på 0526-223 82 eller 0702560776.

 

 

Rossö "biblioteket"
Nu har Rossö "biblioteket" återuppstått. Kom ner till Kosterhavets nationalpark - Entré Rossö med din lästa bok och sätt den i hyllan, då kan du byta den till en annan bok istället som du inte läst.