Rossonu.nu 

VÄLKOMMEN TILL ROSSÖ!

Rossö har närmare 300 bofasta invånare. Här finns skola och ett piggt föreningsliv med många året-runt-aktiviteter. Rossö hamn är en entré till Kosterhavets nationalpark. Besök oss året runt och hjärtligt välkommen in i vårt salta samhällsliv!

Ett litet kustsamhälle som Rossö står inför en rad utmaningar. En försiktig utveckling måste till för att säkra helårssamhället, samtidigt ska natur- och kulturvärden bevaras. Arbete pågår på många plan för att utvecklingen ska gå i önskad riktning. Att Rossö är ett av flera nav i Kosterhavets nationalpark ger möjligheter för både enskilda och för samhället som helhet.

 

 
 

 

 

kollektivtrafik                                                                   
 Kollektivtrafiken hösten 2015
AKTUELLT 

 

 Årsmöte för Rossö samhällsförening

Söndag den 6/3 kl 11:00 i Hamnmagasinet

 

 

Årsmöte för Rossö Lek och Idrottsförening

Torsdagen den 17/3 kl 18:30 i Hamnmagasinet

 

 

Lanthandeln på Rossö är öppen tis-sön.

 

 
 
Caféet Kosterhavets nationalpark - Entré Rossös öppettier
För information från caféet Kosterhavets nationalpark entré Rossö titta in här
Välkomna / Carina

  

 

Kosterhavets nationalpark
Stora delar av Rossös skärgård ingår i Kosterhavets nationalpark. Vill du läsa mer om Kosterhavets nationalpark klicka här  

 

Besök  Märtas sjöbod (ca 50 m väster om Entré Rossö)
I fiskmuseét Märtas sjöbod kan man få ta del av en guidad visning. öppettider i sommar:
måndagar och onsdagar fr.o.m. d. 22/6 – till d. 12/8 från kl 11.00 – 15.00.
För mer information ring Barbro på 0526-223 82 eller 0702560776.

 

 

Rossö "biblioteket"
Nu har Rossö "biblioteket" återuppstått. Kom ner till Kosterhavets nationalpark - Entré Rossö med din lästa bok och sätt den i hyllan, då kan du byta den till en annan bok istället som du inte läst.